CLM System bardzo dokładnego pomiaru długości

Produkcja drogich a jednocześnie długich wyrobów wymaga bardzo dokładnego pomiaru. Warunek ten spełniają przyrządy rodziny CLM stosowane w PRODUKCJI kabli, przewodów gołych i izolowanych, jak również lin, sznurów, węży, rur, taśm, wstęg gumowych, stalowych, tekstylnych lub z tworzyw sztucznych. Przyrządy CLM można stosować również do pomiaru długości w ENERGETYCE, TELEKOMUNIKACJI, w STOCZNIACH, KOPALNIACH, na KOLEI itp.