O firmie

Od ponad 25 lat L.INSTRUMENTs zajmuje się projektowaniem i produkcją nowoczesnych elektronicznych przyrządów pomiarowych, dostosowanych do potrzeb klientów. Nasi inżynierowie współpracują z instytucjami naukowymi i biorą czynny udział w życiu gospodarczym.

Przyrządy zapewniają szeroki zakres możliwości pomiarowych, a oprogramowanie zewnętrzne ułatwia analizę i prezentację materiału pomiarowego. Rejestratory przebiegów umożliwiają gromadzenie dużych zbiorów wyników i obróbkę statystyczną. Inne przyrządy służą do wykrywania anomalii.

Oferujemy szkolenie operatorów sprzętu w celu zapewnienia właściwej obsługi i utrzymania wysokich parametrów pomiarowych.

Dorobek firmy obejmuje kilkadziesiąt własnych rozwiązań, które w miarę rozwoju elektroniki i techniki pomiarowej są bieżąco modyfikowane. Proponujemy serwis lub rozwiązanie zastępcze dla tych, które spełniły już swoje zadanie i obecnie nie są produkowane.