Program komunikacyjny mRGui

Program służy do komunikacji rejestratorów mR4/mR3p z komputerami i tabletami pracującymi w systemie WINDOWS (7, 8.0, 8.1, 10). Umożliwia wprowadzanie nastaw, sczytywanie rejestracji oraz podgląd bieżących wyników pomiarów w postaci wykresów powstających w czasie rzeczywistym i w postaci tekstowej. Program łączy sięz rejestratorami mR4/mR3p za pomocą interfejsu Bluetooth.

Więcej informacji:

Instrukcja użytkowania: