Program komunikacyjny mRdroid

Program służy do komunikacji rejestratorów mR4/mR3p z tabletami i telefonami pracującymi w systemie operacyjnym ANDROID. Przechowuje w pamięci wszystkie wyniki pomiarów odebrane z rejestratora. Umożliwia wprowadzanie nastaw, sczytywanie rejestracji oraz podgląd bieżących wyników pomiarów w postaci wykresów powstających w czasie rzeczywistym oraz wartości liczbowych w chwilach wskazanych kursorami.