Program graficzny mRgraph 3p4

Program służy do prezentacji w postaci graficznej wyników i analizy pomiarów wykonanych w programie komunikacyjnym mRgui za pomocą rejestratorów mR4/mR3p . Zarejestrowanym przebiegom towarzyszą obliczenia statystyczne.