UTC-GT Cyfrowe urządzenie testujące do badania zabezpieczeń (współpraca z Instytutem Energetyki)

utcGTFirma L.INSTRUMENTs od lat współpracuje z Laboratorium Automatyki Zabezpieczeniowej Instytutu Energetyki w Warszawie. Współpraca ta zaowocowała wspólnym skonstruowaniem hardware’u oprogramowania dla testera zabezpieczeń elektroenergetycznych UTC – GT. Obecnie L.INSTRUMENTs jest podwykonawcą podzespołów dla tego testera.

Więcej informacji…
Instrukcja do testera

Więcej informacji…
Instrukcja oprogramowania

Więcej informacji…
Instytut Energetyki